Waxen en harsen

Harsen/waxen verwijdert haar met wortel en al uit de huid. Na het harsen heeft een haartje ongeveer 6 weken nodig om weer te gaan groeien. Dit in tegenstelling tot scheren. Bij scheren groeien de haartjes door. Binnen een paar dagen is het geschoren haartje weer zichtbaar en voelbaar terug.

Maak een afspraak Brochure

EEN EFFECTIEVE EN VEILIGE MANIER VAN TIJDELIJK ONTHAREN

Harsen zorgt er in tegenstelling tot scheren voor dat het veel langer duurt voordat de haartjes terug komen. Na een eerste behandeling komen de haartjes pas terug na ongeveer 3 tot 4 weken. Bovendien komen de nieuwe haartjes, zeker na herhaaldelijke harsbehandelingen, steeds minder snel en zachter terug.

De beste zorg voor uw huid

De wax die we tijdens het harsen gebruiken is samengesteld uit niet irriterende bijenhoning en diverse harsen. De warme wax zorgt ervoor dat poriën verwijden waardoor ontharen gemakkelijk gaat. Gevoeligheid zal ook afnemen naarmate er vaker is geharst.

We gebruiken professionele producten om de huid voor te bereiden op de harsbehandeling. Ook na de behandeling wordt uw huid verzorgd. Wij gebruiken producten om te koelen en daarna te voeden voor een optimale verzorging van de huid.

KWALITEIT EN VEILIGHEID WAXEN EN HARSEN

Kwaliteit staat centraal in MH Kliniek. Er is een formeel kwaliteitssysteem, de kwaliteiten van artsen en medewerkers worden structureel getoetst en ontwikkeld en er vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats. Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld en houdt MH Kliniek zich op alle fronten aan de voor haar relevante wetgeving. Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding van onze medewerkers zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. MH Kliniek voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn.

KWALITEITSWET ZORGINSTELLINGEN

Deze wet verplicht klinieken om systematisch en structureel aandacht te hebben voor kwaliteit. Het beleid van een kliniek moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan dat de zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, patiëntgericht en afgestemd op reële behoeften. Iedere kliniek is verplicht om een kwaliteitssysteem te hanteren en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag uit te brengen.

WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG (BIG)

Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. In MH Kliniek betekent dat, dat alleen BIG geregistreerde artsen en/of chirurgen die gecertificeerd zijn door de European Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery werkzaam zijn.

WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

WET KLACHTRECHT CLIËNTEN ZORGSECTOR

Deze wet verplicht klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bij de klachtencommissie kan een klacht worden ingediend tegen een zorgaanbieder over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen. De commissie behandelt de klacht op basis van een klachtenreglement dat aan de patiënt ter beschikking gesteld moet worden. MH Kliniek heeft zich om optimale kwaliteit te bieden en garanderen via Enface kliniek aangesloten bij de klachtenregeling van het UMC St Radboud.

VOOR- EN NAZORG WAXEN EN HARSEN

VOOR DE BEHANDELING:

De haartjes op de huid moeten tenminste ½ cm lang zijn om te kunnen harsen.

NA DE BEHANDELING:

In de eerste week na de behandeling moet u voorzichtig zijn met de zon. Wij raden u aan de eerste week uw huid te beschermen met zonnebrand SPF 30.

KOSTEN VAN HARSEN

Harsen bovenlip of kin€ 18,-
Harsen bovenlip en kin€ 25,-
Compleet pakket
(epileren, verven wimpers en wenkbrauwen, harsen bovenlip en kin) - 45 min.
€ 60,-
Maak een afspraak Brochure