Licht- en Laserbehandelingen

Deze week deelden diverse media de verhalen van mensen die blijvende huidschade hebben overgehouden na het foutief verwijderen van tatoeages door middel van laser door niet bekwame behandelaren.

Het probleem speelt al sinds 2013 toen toenmalige Minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, de noodbel luidde en met een pakket van maatregelen kwam om tot veiligere cosmetische zorg te komen. Toen werd reeds gesteld om licht- en laserbehandelingen binnen Nederland enkel nog toe te staan bij bevoegde zorgverleners en het voorbehouden handelingen te maken.


De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) betreurt deze situatie ten zeerste. ‘Het is beschamend dat het in Nederland zo ver moet komen’, aldus Patrick Groenewegen van de NVH. Zij pleiten al jaren voor een wettelijk kader. “Cosmetisch artsen, medisch specialisten en huidtherapeuten zijn verenigd in het kwaliteitskader cosmetische zorg. Als beroepsgroepen worden wij gehouden aan kwaliteits- en veiligheidseisen en dienen bevoegd- en bekwaamheid aantoonbaar te maken. De consument moet duidelijkheid krijgen bij wie zij deze behandelingen veilig en met een goed resultaat kunnen ondergaan en daarvoor ontbreekt het aan wettelijke borging. Nog steeds mag iedereen zonder enige opleiding en medische kennis met deze apparatuur behandelen.”


Onze gediplomeerde huidtherapeuten zijn ook aangesloten bij het kwaliteitsregister. U mag er dan ook op vertrouwen dat een laserbehandeling bij MH Kliniek veilig is en wij voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen die zijn opgesteld.