Overmatig zweten

Met onze hyperhidrose behandeling is overmatig transpireren eenvoudig en effectief te verhelpen. Met deze behandeling helpen wij cliënten die last hebben van overmatig zweten (de medische term is hyperhidrose), want dit kan een grote invloed hebben op iemands sociale leven.

Maak een afspraak Brochure

Oplossing voor hyperhidrose: Injectables

Meestal is de oorzaak van hyperhidrose niet aan te wijzen. De oplossing van het probleem echter is even simpel als effectief; een rimpelbehandeling met spierverslappende vloeistof. Inspuiting hiervan in de huid leidt ertoe dat de overmatige zweetproductie met ongeveer 95% gereduceerd wordt. Dit heeft geen invloed op de zweetproductie elders op het lichaam. Ook blijft uitscheiding van afvalstoffen via transpiratie intact.

De procedure

Tijdens de behandeling worden in het gebied om de centimeter kleine oppervlakkige injecties gegeven. In overleg met de arts kan besloten worden het te behandelen gebied vooraf te verdoven met crème (Emla®). Dit neemt grotendeels het gevoel van de prikken weg. Echter, de meeste patiënten ervaren de injecties niet als pijnlijk en ondergaan de behandeling zonder verdoving.

HET RESULTAAT VAN DE BEHANDELING

Na ongeveer 2 dagen is het effect van de rimpelbehandeling al enigszins merkbaar. Na 2 weken is de zweetproductie maximaal gereduceerd. Dit is het moment om te beoordelen of de behandeling volledig is aangeslagen of dat u eventueel een correctie mag laten uitvoeren door de arts indien er een stukje van het behandelde gebied onvoldoende reageert op de injecties. De werkingsduur van de behandeling verschilt van persoon tot persoon, maar is gemiddeld 6 tot 12 maanden. De behandeling kan daarna probleemloos worden herhaald.

cosmetisch arts / dermatoloog

Artsen en specialisten

ALICE VAN DER LINDEN

Cosmetisch arts rimpelbehandeling
Papendrecht

Ik studeerde geneeskunde aan de universiteit van Maastricht en ben daar begin 2012 afgestudeerd. Voordat ik me gespecialiseerd heb in injectables, heb ik gewerkt als arts binnen de hyperbare geneeskunde. Lees meer

Chirurg

Artsen en specialisten

Dr. M. Habib

DERMATOLOOG
Rijswijk

Dr Habib specialiseerde zich tot dermatoloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn opleiding tot cosmetisch dermatoloog genoot hij aan het Erasmus Medisch Centrum onder begeleiding van dr. Peter Velthuis (oprichter van de Velthuis klinieken). Lees meer

(KNO) artsen

KWALITEIT EN VEILIGHEID BEHANDELING OVERMATIG ZWETEN

Kwaliteit staat centraal in MH Huidkliniek. Er is een formeel kwaliteitssysteem, de kwaliteiten van artsen en medewerkers worden structureel getoetst en ontwikkeld en er vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats. Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld en houdt MH Huidkliniek zich op alle fronten aan de voor haar relevante wetgeving. Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding van onze medewerkers zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. MH Huidkliniek voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn.

KWALITEITSWET ZORGINSTELLINGEN

Deze wet verplicht klinieken om systematisch en structureel aandacht te hebben voor kwaliteit. Het beleid van een kliniek moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan dat de zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, patiëntgericht en afgestemd op reële behoeften. Iedere kliniek is verplicht om een kwaliteitssysteem te hanteren en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag uit te brengen.

WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG (BIG)

Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. In MH Huidkliniek betekent dat, dat alleen BIG geregistreerde artsen en/of chirurgen die gecertificeerd zijn door de European Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery werkzaam zijn.

WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

WET KLACHTRECHT CLIËNTEN ZORGSECTOR

Deze wet verplicht klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bij de klachtencommissie kan een klacht worden ingediend tegen een zorgaanbieder over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen. De commissie behandelt de klacht op basis van een klachtenreglement dat aan de patiënt ter beschikking gesteld moet worden. MH Huidkliniek heeft zich om optimale kwaliteit te bieden en garanderen via Enface kliniek aangesloten bij de klachtenregeling van het UMC St Radboud.

KOSTEN VAN HYPERHIDROSE BEHANDELING

1 behandeling incl. BTW€ 730,-
Maak een afspraak Brochure