Rimpelbehandeling

Wil u uw fronsrimpels verminderen, uw voorhoofdsrimpels verwijderen, uw kraaienpootjes verminderen of andere storende rimpels in uw gezicht behandelen? En komt u uit de regio van Rotterdam of Den Haag? Dan kan een rimpelbehandeling en/of fillerbehandeling in onze huidklinieken in Papendrecht of Rijswijk daarvoor de oplossing zijn. Afhankelijk van het type rimpel wordt voor één van deze behandelmethodes gekozen.
Er zijn verschillende soorten rimpelbehandelingen die u kunt ondergaan bij MH Kliniek. Lees er hieronder meer over.

Maak een afspraak Brochure

Nieuwe tarieven!

We hebben onze tarieven gunstig voor u verlaagd!

1 regio (Frons of voorhoofd of kraaienpootjes) € 200,-
2 regio’s (Frons /voorhoofd) € 350,-
3 regio’s (Frons/voorhoofd/kraaienpootjes) € 520,-

WAT IS EEN RIMPELBEHANDELING?

Bij een rimpelbehandeling wordt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier vertraagd. De behandeling wordt tevens gebruikt voor het vervagen van dynamische rimpels. Dynamische rimpels ontstaan op plaatsen in het gezicht waar de mimiek sterk is, zoals de frons, het voorhoofd en rondom de ogen. Doordat de spiertjes niet meer, of minder goed, kunnen samentrekken, trekt de huid glad bij fijne lijntjes en vervagen diepe rimpels.

BEHANDELEN EN VOORKOMEN

Met deze specifieke behandeling is het bovendien mogelijk om de vorming van (meer) rimpels te voorkomen. Al sinds de jaren 90 wordt de behandeling toegepast voor cosmetische doeleinden. De oorsprong hiervan ligt bij de specialismen neurologie en oogheelkunde, waar het gebruikt wordt om spastische spieren te laten verslappen. Een rimpelbehandeling is volkomen veilig. Het middel heeft alleen een tijdelijk effect op de behandelde spier en geen invloed op de rest van het lichaam. Bovendien zal de behandelde spier zich na enkele maanden volledig herstellen.


HOELANG BLIJFT HET RESULTAAT ZICHTBAAR?

Het resultaat blijft gemiddeld 3 tot 5 maanden zichtbaar. Hoe vaker u deze behandeling ondergaat, hoe langer het resultaat zichtbaar blijft.


DE BEHANDELING

Met een zeer kleine naald wordt de spierverslappende vloeistof heel precies op de vooraf besproken locaties ingespoten. Doordat de naald zo klein is, is de behandeling niet pijnlijk. De te behandelen plek hoeft vooraf dan ook niet verdoofd te worden.


HOELANG DUURT DEZE BEHANDELING?

De behandeling duurt ongeveer 15 tot 30 minuten, na de behandeling kunt u direct naar huis.


WAARVOOR WORDT EEN RIMPELBEHANDELING MET SPIERVERSLAPPENDE VLOEISTOF NOG MEER GEDAAN BIJ MH KLINIEK?

Overmatig transpireren
Deze behandeling brengt de zweetklieren tot rust, waardoor de zweetproductie onder de oksels, handen of voeten met ongeveer 95% zal afnemen. Overmatig zweten op een andere plek, naar aanleiding van deze behandeling, komt zelden voor.

Knarsetanden
Het vermindert of stopt de klachten van tandenknarsen door de spierspanning in de kauwspieren te verlagen. Bovendien kunnen ongewenst scherpe kaakcontouren door deze behandeling worden verzacht.

Migraine & hoofdpijnklachten
Bij ongeveer 70% van de mensen met migraine en spanningshoofdpijn leidt deze behandeling tot een duidelijke afname van de hoofdpijnklachten.

cosmetisch arts / dermatoloog

Artsen en specialisten

ALICE VAN DER LINDEN

Cosmetisch arts rimpelbehandeling
Papendrecht

Ik studeerde geneeskunde aan de universiteit van Maastricht en ben daar begin 2012 afgestudeerd. Voordat ik me gespecialiseerd heb in injectables, heb ik gewerkt als arts binnen de hyperbare geneeskunde. Lees meer

Chirurg

Artsen en specialisten

Dr. M. Habib

DERMATOLOOG
Rijswijk

Dr Habib specialiseerde zich tot dermatoloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Zijn opleiding tot cosmetisch dermatoloog genoot hij aan het Erasmus Medisch Centrum onder begeleiding van dr. Peter Velthuis (oprichter van de Velthuis klinieken). Lees meer

(KNO) artsen

KWALITEIT EN VEILIGHEID RIMPELBEHANDELINGEN

Kwaliteit staat centraal in MH Kliniek. Er is een formeel kwaliteitssysteem, de kwaliteiten van artsen en medewerkers worden structureel getoetst en ontwikkeld en er vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats. Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld en houdt MH Kliniek zich op alle fronten aan de voor haar relevante wetgeving. Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding van onze medewerkers zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. MH Kliniek voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn.

KWALITEITSWET ZORGINSTELLINGEN

Deze wet verplicht klinieken om systematisch en structureel aandacht te hebben voor kwaliteit. Het beleid van een kliniek moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan dat de zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, patiëntgericht en afgestemd op reële behoeften. Iedere kliniek is verplicht om een kwaliteitssysteem te hanteren en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag uit te brengen.

WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG (BIG)

Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. In MH Kliniek betekent dat, dat alleen BIG geregistreerde artsen en/of chirurgen die gecertificeerd zijn door de European Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery werkzaam zijn.

WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

WET KLACHTRECHT CLIËNTEN ZORGSECTOR

Deze wet verplicht klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bij de klachtencommissie kan een klacht worden ingediend tegen een zorgaanbieder over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen. De commissie behandelt de klacht op basis van een klachtenreglement dat aan de patiënt ter beschikking gesteld moet worden. MH Kliniek heeft zich om optimale kwaliteit te bieden en garanderen via Enface kliniek aangesloten bij de klachtenregeling van het UMC St Radboud.

VOOR- EN NAZORG RIMPELBEHANDELINGEN

VOOR DE BEHANDELING

De arts bepaalt samen met u de gewenste plaats van de injecties. Vaak wordt u gevraagd bepaalde gezichtsuitdrukkingen te doen, zodat de arts de juiste plek samen kan bepalen. Nadat u met de arts uw wensen heeft doorgenomen, kan de arts aangeven of het gewenste resultaat haalbaar is. Na het invullen van een behandelovereenkomst kan de behandeling plaatsvinden.

NA DE BEHANDELING

Het behandelgebied van de inspuitingen/Injectables kan enkele uren rood en gezwollen aanzien. Echter, bent u de volgende dag weer toonbaar. Bij rimpelbehandelingen moet u het volgende in de gaten houden:

  • Na de behandeling dient u het hoofd rechtop te houden, zodat het middel zich niet naar andere spiergroepen verspreidt;
  • De geïnjecteerde spiergroepen dient u gedurende 1,5 uur veelvuldig te gebruiken. Het middel “nestelt” zich dan in de spier;
  • U kunt de huid gewoon schoonmaken, verzorgen en eventueel make-up aanbrengen. Na 8 tot 10 dagen is de werking optimaal.

Deze regels hoeft u niet in acht te nemen als u met fillers/hyaluronzuur behandeld bent.

KOSTEN VAN EEN RIMPELBEHANDELING

Afhankelijk van het soort rimpel zijn er diverse behandelmogelijkheden. Onze artsen zullen, dankzij hun jarenlange ervaring met inspuitingen, in een persoonlijk gesprek een passende behandeling en behandelplan voor u opstellen. Daarbij werken zij o.a. met fillers (Esthelis, Perfectha of Juvederm).

BEHANDELING VANAF € 200,-

1 regio (Frons of voorhoofd of kraaienpootjes) € 200,-
2 regio’s (Frons /voorhoofd) € 350,-
3 regio’s (Frons/voorhoofd/kraaienpootjes) € 520,-

Fillers (0,5 ML) €279,-
Fillers (1 ML) €500,-
Overmatig transpireren van de oksels € 730,-
(mini)facelift € 3250,-
Maak een afspraak Brochure