Tatoeage verwijderen

MH Kliniek gebruikt twee apparaten die bekend staan als de beste op het gebied van tatoeageverwijdering: de Q-switched ND Yag laser en de long pulse ND Yag laser in. De gebruikte apparatuur is uitvoerig en langdurig getest en heeft het FDA*-keurmerk.

Maak een afspraak Brochure

DE BEHANDELING

Tijdens de behandeling ontstaat er een wit laagje op uw huid (lasersnow). Dit verdwijnt al na ongeveer 20 minuten. De tatoeage ziet er nog net zo uit als voor de behandeling, alleen is de plek nu rood en gezwollen. Uw lichaam gaat nu beginnen met het afbreken van de inktdeeltjes, dit proces duurt enkele weken.

GEEN VERDOVING NODIG

De behandeling is niet helemaal zonder pijn, maar wel draaglijk. Een verdoving is niet nodig. Men vergelijkt het vaak met het aanbrengen van de tatoeage of met de klap van een gespannen elastiekje tegen de huid. Gedurende de behandeling wordt uw huid gekoeld met koude lucht, wat een verdovend effect geeft.

DE BEHANDELING MET DE HARMONY XL

Een tatoeage bestaat uit inktdeeltjes die ingekapseld zitten in de huid. Verwijdering van een tatoeage (of permanente make-up) gebeurt met behulp van een laserapparaat. Een laser vuurt een intense lichtflits op de tatoeage af, iedere laserpuls behandelt een oppervlakte van ongeveer 4 mm². Zo’n puls is heel kort; slechts een fractie van een seconde. De inktdeeltjes absorberen het licht en de opgewekte energie breekt de kapsels open. De inkt brokkelt uit elkaar in kleine stukjes en het afweersysteem van het lichaam voert deze stukjes af. De behandeling is zeer veilig en efficiënt. Weefsel blijft onaangetast en er zullen (meestal) geen littekens ontstaan.

AANTAL BEHANDELINGEN

Uw laserspecialist kan tijdens een consult een heldere uitleg geven over de werking van de apparatuur en al uw vragen beantwoorden. Ook kan er een voorzichtige inschatting gemaakt worden van het aantal behandelingen dat nodig is om uw tatoeage volledig te verwijderen. Dit is afhankelijk van diverse factoren. Daarom kan MH Kliniek hierover geen garanties geven. Factoren zoals de diepte, ouderdom, type, kleur en locatie van de tatoeage bepalen hoeveel behandelingen u nodig heeft. Ook de inktsoort, de gevoeligheid van uw huid en uw afweersysteem spelen een rol.

Grofweg kunt u het volgende aanhouden: een amateur-tatoeage vraagt gemiddeld 8 tot 12 behandelingen, professionele tatoeages vergen meer sessies. Tussen twee behandelingen moet een periode van 6 tot 8 weken liggen, zodat uw huid volledig hersteld is voor de volgende behandeling.

HUIDTHERAPEUTEN EN SPECIALISTEN

Huidtherapeuten en specialisten

Verena Boom

HUIDTHERAPEUTE

Na mijn opleiding tot schoonheidsspecialiste ben ik de studie huidtherapie gaan volgen. Dit heb ik gedaan omdat de medische kant van het vak mij erg aansprak. In 2010 ben ik afgestudeerd en ben ik als huidtherapeute en schoonheidsspecialiste gaan werken en dit doe ik nog steeds met veel plezier. Lees meer

Huidtherapeuten en specialisten

Huidtherapeuten en specialisten

JAMIE HOOGERBRUGGE

SCHOONHEIDSSPECIALISTE / HUIDTHERAPEUTE

Sinds 2010 heb ik als gediplomeerd Allround schoonheidsspecialiste veel werkervaring opgedaan. Door mijn grote interesse in de huid ben ik aansluitend de HBO opleiding Huidtherapie aan de Haagse Hogeschool gaan volgen en heb deze succesvol afgerond. Lees meer

Huidtherapeuten en specialisten

Huidtherapeuten en specialisten

Fulden Ulusoy- Eminoglou

HUIDTHERAPEUTE

Het beroep Huidtherapie is fascinerend, het persoonlijke contact in combinatie met het verlenen van huidzorg op maat en de uitdaging om de juiste oplossing te vinden voor mensen die soms al jaren last hebben van een huidprobleem is wat mij zo aanspreekt. Lees meer

Huidtherapeuten en specialisten

Huidtherapeuten en specialisten

ROSEMARIJN ANZENHOFER

HUIDTHERAPEUTE

Mijn naam is Rosemarijn Anzenhofer. Ik studeerde in 2017 af als Huidtherapeute aan de Haagse Hogeschool. In mijn studie richtte ik me met name op de cosmetische kant van het vak. Ik schreef mijn afstudeerscriptie over de Soprano ontharingslaser. Na mijn studie heb ik me verder ontwikkeld in de laser- en acnetherapie. Lees meer

Huidtherapeuten en specialisten

Huidtherapeuten en specialisten

Floor van Wijk

HUIDTHERAPEUTE

Mijn naam is Floor van Wijk. Ik vind dat iedereen zichzelf zeker moet kunnen voelen over zijn of haar huid, het is daarom ook mijn passie om mensen hierbij te helpen. Lees meer

Huidtherapeuten en specialisten

Huidtherapeuten en specialisten

Victoria Zakrijeva

HUIDTHERAPEUTE

Mijn interesse voor de huid is ontstaan doordat ik zelf jaren lang last heb gehad van een huidprobleem, hierdoor weet ik als geen ander hoe vervelend het is om met een bepaalde huidklacht om te gaan. Lees meer

Huidtherapeuten en specialisten

Schoonheids- specialisten

Pamela Janssens

SCHOONHEIDSSPECIALISTE / HUIDTHERAPEUTE

Zolang dat ik mij kan herinneren ben ik al geïnteresseerd in uiterlijke verzorging. Nadat ik mijn diploma Allround schoonheidsspecialiste heb gehaald, heb ik de opleiding Huidtherapie gevolgd en afgerond.

Lees meer

Schoonheidsspecialisten

KWALITEIT EN VEILIGHEID TATOEAGE VERWIJDEREN

Kwaliteit staat centraal in MH Kliniek. Er is een formeel kwaliteitssysteem, de kwaliteiten van artsen en medewerkers worden structureel getoetst en ontwikkeld en er vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats. Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld en houdt MH Kliniek zich op alle fronten aan de voor haar relevante wetgeving. Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding van onze medewerkers zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. MH Kliniek voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn.

KWALITEITSWET ZORGINSTELLINGEN

Deze wet verplicht klinieken om systematisch en structureel aandacht te hebben voor kwaliteit. Het beleid van een kliniek moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan dat de zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, patiëntgericht en afgestemd op reële behoeften. Iedere kliniek is verplicht om een kwaliteitssysteem te hanteren en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag uit te brengen.

WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG (BIG)

Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. In MH Kliniek betekent dat, dat alleen BIG geregistreerde artsen en/of chirurgen die gecertificeerd zijn door de European Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery werkzaam zijn.

WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

WET KLACHTRECHT CLIËNTEN ZORGSECTOR

Deze wet verplicht klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bij de klachtencommissie kan een klacht worden ingediend tegen een zorgaanbieder over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen. De commissie behandelt de klacht op basis van een klachtenreglement dat aan de patiënt ter beschikking gesteld moet worden. MH Kliniek heeft zich om optimale kwaliteit te bieden en garanderen via Enface kliniek aangesloten bij de klachtenregeling van het UMC St Radboud.

VOOR- EN NAZORG TATOEAGE VERWIJDEREN

VOOR DE BEHANDELING

Tijdens het intakegesprek met onze specialiste neemt u een intakeformulier door waarop eventuele contra-indicaties staan. Indien u voor een laserbehandeling voor tatoeage verwijdering komt dient u een aantal zaken in de gaten te houden. U mag bijvoorbeeld geen antibiotica slikken (of tijdig stoppen), gedurende 2 weken niet in de zon zijn geweest. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft dan mag u deze behandeling niet ondergaan.

NA DE BEHANDELING

De behandelde plek zal na de behandeling gloeien en er kunnen blaren en korstjes ontstaan. Laat blaren en korstjes met rust. Hierdoor voorkomt u dat er littekens ontstaan. Na 10 tot 20 dagen gaat uw huid er weer normaal uitzien en kunt u de resultaten van de behandeling al zien. Uw huid zal iets lichter van kleur zijn dan de omliggende huid. Dit komt doordat uw natuurlijk pigment ook de energie van de laser absorbeert. Nadat u alle behandelingen heeft ondergaan, zal uw pigment weer terugkomen en zal de huid bijkleuren.Ga met de behandelde plek niet in de zon of onder de zonnebank. Moet u toch in de zon, gebruik dan een zonbeschermer met minimaal SPF 30. MH Kliniek kan helaas geen garanties geven over een volledige verwijdering van de tatoeage. Een enkele keer kan het voorkomen dat de tatoeage zich niet laat verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er voor de tatoeage uitzonderlijke kleuren, synthetische stoffen of stoffen met niet-afbreekbare metaaldeeltjes zijn gebruikt. Dat is pas te beoordelen tijdens de laserbehandeling.

VOOR EN NA FOTO'S

Er worden altijd foto’s voor en na de behandeling gemaakt, dit om het resultaat van de ingreep goed te kunnen zien. Hier vindt u een aantal foto’s terug van voor én na de ingreep.

Voor, Na 3 behandelingen, Na 8 behandelingen

TATOEAGE VERWIJDEREN VIDEO

KOSTEN VAN EEN TATOEAGEBEHANDELING

1 tatoeagebehandeling 6 cm2€ 59,-
1 tatoeagebehandeling 25 cm2€ 89,-
1 tatoeagebehandeling 50 cm2€ 110,-
1 tatoeagebehandeling 75 cm2€ 130,-
1 tatoeagebehandeling 100 cm2€ 150,-
1 tatoeagebehandeling 125 cm2€ 170,-
1 tatoeagebehandeling 150 cm2€ 190,-
1 tatoeagebehandeling 175 cm2€ 210,-

Maak een afspraak Brochure